Недорогая аренда аэрохоккея тут.

Технічні особливості геотермальної електроенергетики (обмежені значення верхніх температур циклів і висока мінералізація геотермальних теплоносіїв) такі, що основну увагу доцільно зосередити на введенні в дію декількох дослідно-експериментальних ТЕС порівняно невеликої потужності з метою відпрацьовування технологій і відповідного устаткування. Так, наприклад, обмежені значення верхніх температур термодинамічних циклів ГеоТЕС приводять до необхідності використання спеціального устаткування, спеціальних робочих тіл і збільшення кількості низькопотенціальної теплоти. Висока мінералізація геотермальних теплоносіїв приводить до необхідності використання коррозійно-стійких матеріалів, а наявність розчинених газів (СО2 та ін.) призводить до необхідності використання додаткових систем газовидалення та утилізації відпрацьованого палива зі збільшенням витрат потужності на власні потреби до 50% і вище. Виходячи з технічних можливостей ГеоТЕС й обмежень по екологічних й економічних причинах, розвиток геотермальної електроенергетики передбачається оптимальним по наступних пріоритетних напрямках:

• створення досить великих ГеоТЕС на базі високотемпературних геотермальних родовищ із температурою більше 1500 °С та одиничною потужністю блоків 10-50 МВт;

• розвиток мережі дрібних ГеоТЕС;

• створення комбінованих електростанцій з використанням як теплоти геотермальних вод, так і теплоти, одержаної в результаті спалювання органічних видів палива (нафти, газу, вугілля);

• створення комбінованих електротехнологічних вузлів для одержання електроенергії, теплоти та цінних компонентів, що знаходяться у геотермальних теплоносіях. Питома вартість перших експериментальних ГеоТЕС із урахуванням вартості геолого-розвідувальних робіт досить висока й оцінюється величиною до 5000 дол. США/кВт.

Дата публикации: 23.01.2012